Filosoft        
knows how                

Filosoft udvikler software for virksomheder

Gennem analyser og samtaler med sine kunder udarbejder Filosoft oplæg til IT-systemer, som Filosoft derefter designer og udvikler.

Filosoft skaber en færdig software-løsning udfra en problemstilling, en løs idé eller et forretningskoncept.

Filosoft arbejder som konsulent med softwareudvikling i virksomheder

Filosoft giver engageret og integreret konsulentydelse til virksomheder.

Filosoft starter projekter, organiserer arbejdet, skaffer kontakter, ansætter folk, integrerer med omverdenen og designer, udvikler og sætter i produktion.

Filosoft designer og udvikler algoritmer og beregningsmetoder

Filosoft designer og udvikler løsningsmetoder til komplekse problemstillinger.

Ved brug af ekspertviden og erfaring leverer Filosoft algoritmer og beregningsmetoder enten integreret i software eller som model-beskrivelser.