Filosoft        
knows how                

Filosoft har siden 2001 og til begyndelsen af 2007 leveret løbende konsulent­ydelser til Mondosoft. Filosofts konsulent­arbejde var dels at indgå i udviklings­gruppen, dels at påtage sig ledelses­funktioner i forbindelse med udviklingen af Mondosofts produkter.

Arbejdet foregik i perioder dagligt hos Mondosoft, til andre tider foregik konsulent­ydelserne fra Filosofts eget kontor vha. opkobling til Mondosofts computere.

Mondosoft gik frivilligt konkurs i efteråret 2007, og konkursboet inkl. al udviklet software blev opkøbt af en af Mondosofts danske konkurrenter gennem mange år. Og flagskibsproduktet MondoSearch, hvis hovedkomponenter Filosoft har udviklet, er stadig i salg.

Filosoft startede i 2001 med at udvikle version 2.0 af det internet baserede tidsregistrerings­system EasyTime for virksomheden EasyTime ApS. Version 1.0 af EasyTime var udviklet i VB og ASP, så det blev version 2.0 også.

Filosoft leverede sine konsulentydelser fra sit eget kontor og eget udviklingsmiljø. EasyTime-systemet fik flere og flere nye funktioner og moduler, alle udviklet af Filosoft. Filosoft deltog tillige i ledelsesarbejdet af EasyTime ApS og arbejdet i bestyrelsen.

I 2005 besluttede EasyTime ApS, at der skulle udvikles en ny version 3.0 af EasyTime-systemt i C# og ASP.NET. Filosoft designede koncepterne bag den nye version, og i efteråret 2006 blev en ny stab af udviklere ansat i EasyTime ApS. Filosoft stod for opbygningen af den nye udviklergruppe, og i efteråret 2006 startede udviklingen af version 3.0. Filosofts konsulentarbejde bestod derefter i at lede denne nye udviklergruppe og starte udviklingen af den nye version op.

Idag ledes den nye udviklergruppe i EasyTime ApS af egne folk, og Filosoft yder nu konsulentbistand til EasyTime ApS på udvalgte opgaver og giver lejlighedsvis coaching til udviklergruppen.


Se:
EasyTime ApS
EasyTime-systemet