Filosoft        
knows how                
Værdifuldt og engageret konsulentarbejde

Filosoft laver konsulent­arbejde for virksomheder. Af og til er det korte udviklings­opgaver, hvor Filosoft hurtigt sætter sig ind i et problem, der indgår i en større sammenhæng. Filosoft finder en løsning og implementerer den.

Men for det meste indgår Filosoft et samarbejde med virksomheden over en længere periode. Filosofts konsulent­arbejde kan være en integreret del af virk­som­hedens udviklingsteam, eller Filosoft kan yde konsulent­bistand fra eget kontor vha. opkobling til virksomhedens computere.

Filosoft igangsætter, går forrest og skaber via motivering og engagement fokus om opgavers overordnede mål. Med faglighed og visionær indsigt bidrager Filosoft i sit konsulent­arbejde til en kompetent og målrettet udvikling af software applikationer og deres anvendelse.

Generelle kompetencer
Udvikling
.Net applikationer, Apps til smartphones/tablets, Web-applikationer
Beslutningsunderstøttelse
Design & Arkitektur af software, Product Management, Review af metoder, Scrum
Samarbejde udadtil
Kontakt til eksterne leverandører, Integration med eksterne systemer
Ledelse
Teknisk Projektledelse, Medarbejderledelse, Personaleansættelse
Sprog
Dansk som modersmål, Flydende på engelsk i skrift og tale
Tekniske kompetencer
Specialer
Design og udvikling af Windows-applikationer, Design og udvikling af Apps til smartphones/tablets, Design og udvikling af Web baserede applikationer, Design og udvikling af algoritmer, Performance analyse, Søgeteknologi
Programmering
C#, WPF/UWP, JavaScript, C/C++, Asynkron programmering, Multithreaded programming, Client-Server
Standarder
XAML, SQL, HTML/DHTML/XHTML, XML, JSON, CSS, XSLT
Platforme
Windows, .NET, Android, iOS
Databaser
MS SQL server, Oracle, proprietære databaser
Protokoller
Websockets, Webservices, HTTP