Filosoft        
knows how                
Mange års erfaring indenfor professionel softwareudvikling

Filosoft arbejder med at designe og udvikle software-systemer. Med forståelse for hvordan IT bruges, data håndteres og muligheder udnyttes kan Filosoft via teknisk indsigt og erfaring få jeres ideer og behov realiseret i Ún sammenhængende software-løsning.

Filosoft designer og udvikler både Windows-systemer, apps til smartphones og internet-baserede løsninger.
 

Filosoft trækker på mange års erfaring fra at have været med helt fra begyndelsen i udvikling af internet-baseret software, fra at have været first mover indenfor design og udvikling af søgeteknologi, og fra udvikling af finansielle systemer.

Filosoft kan løse hele opgaven eller fungere som konsulent i jeres eksisterende team.

Filosoft løser tillige review-opgaver, afdækker performance problemer og laver designoplæg for virksomheder i eksisterende projekter.

Filosoft blev stiftet i maj 2000 af Anders Hyldahl.