Filosoft        
knows how                
Selv de mest komplicerede og uoverskuelige udfordringer

Filosoft designer, optimerer og udvikler algoritmer. Opgaven kan være at undersøge og forbedre eksisterende beregningsmetoder i kunders softwaresystemer. Filosoft undersøger og foreslår forskellige forbedringer, og gennemfører efterfølgende de vedtagne forbedringer.

Ofte er brug af databaser en vigtig del af et softwaresystems algoritmer. Her er det vigtigt at de anvendte måder at bruge databasen på er optimale. Det drejer sig både om at lave det rigtige data layout og at benytte databasen teknisk hensigtsmæssigt. Filosoft har ofte opgaver, som drejer sig om at designe, udvikle og optimere algoritmers brug af databaser.

Hyppigst designer Filosoft de bagvedliggende algoritmer til virksomhedens kommende softwaresystem. I mange tilfælde er det netop algoritmerne, som er hjertet i softwaresystemerne.

Udover at beherske de teknikker, der benyttes indenfor algoritme-design, er opgavernes kerne ofte også at forstå de sammenhænge softwaresystemerne skal indgå i, at afkode de centrale behov ved brugen af systemerne, og at kunne se den samlede problemstilling fra et helikopter-perspektiv.

Filosoft er særlig god til at designe og udvikle de helt rigtige algoritmer til givne problemstillinger. Og Filosoft er ekspert i at implementerer selv yderst komplicerede algoritmer.