Filosoft        
knows how                
De fleste af os oplever faktisk at vores computer er intelligent

Vi synes computeren hjælper os, når stave-kontrollen i vores tekstbehandling retter vores stave-fejl, og sågar også foreslår alternative formuleringer, når vi kludrer i grammatikken. Vi benoves, når vejviser-programmet giver os en kørevejledning fra et sted til et andet på et øjeblik. Og vi bliver hjulpet, når planlægningssystemet på computeren sammensætter en fuld plan for mange menneskers arbejde.

I alle den slags tilfælde er det komplicerede metoder i den software, som computeren kører, der gør disse smarte ting. Disse beregningsmetoder - sprog-funktioner, ruteanvisninger, planlægninger osv. - kaldes under ét algoritmer.

Jo mere avancerede algoritmer softwaren har indbygget, jo mere avanceret arbejde kan softwaren gøre for os. Det er algoritmerne i softwaren, som gør at computeren opleves intelligent.

Mange af os har dog også oplevet computer-programmer, som præsenterede os for en overflod af tekniske detaljer og bad os tage stilling til mange uvedkommende ting. Og selvom opgaven computeren løste for os måske var meget kompliceret, så oplevede vi ikke at computeren løste opgaven smart og klogt.

Den gode algoritme får det hele til at se let og enkelt ud